music for televisions
over de relatie tussen beeld en muziek _ samengesteld door Pieter Van Bogaert
incident@skynet.be - "AS-mediatijdschrift", nr.135, sept.okt.'96

videotheek en audiotheek, cd-rom installatie, lezing, filmprogramma,
concerten, gemeen overleg en workshop
Vereniging voor Tentoonstellingen van het Paleis voor Schone Kunsten,
Filmmuseum en Beursschouwburg

Een programma over de verbeeldingskracht van muziek en de muzikaliteit van het beeld, van de jaren zestig tot nu, van Nam June Paik tot Emergency Broadcast Network. Een programma ook over beelden die bepaalde begrippen meebrengen en hoe deze begrippen door de jaren veranderen. Want wat heeft het anarchisme van de jaren zestig gemeen met dat van de jaren negentig?
Wat is het verband tussen de flower power beweging en het 'very politically correct' eco-socialisme van vandaag? Hoe kwamen in de jaren zeventig en tachtig punk en disco naast elkaar in de hitlijsten terecht? Wat verbindt Happy House, eind jaren tachtig met Illbient, vandaag? Is het zo dat de jaren negentig enkel de vorm van zowat elke naoorlogse jongerencultuur overnemen zonder de inhoud? Is een president die er prat op gaat joints gerookt te hebben zonder te inhaleren een symbool van onze tijd? Zit de inhoud vandaag enkel nog in de vorm? In lichamen zonder seks en muziek zonder lichamen?

Pieter Van Bogaert is onafhankelijk curator en redacteur van Andere Sinema.

Music for televisions.txt
(5.077 words)


Music for televisions.pdf

You need Acrobat Reader 4.0 to view this file