Constantvzw.et le KunstenFESTIVALdesArts 9 présentent/stellen voor/present

DE PARTY
un projet de / een project van / a project by Stefaan Decostere

 PRESENTATION BESCHRIJVING PRESENTATION

 PROPRIETES EIGENSCHAPPEN PROPERTIES

 FORME. VOIE D’ADMINISTRATION. CONDITIONNEMENT VORMEN, TOEDIENINGSWIJZE EN VERPAKKINGEN FORM. ADMINISTRATION CHANNEL. CONDITIONING

 POSOLOGIE DOSERING DOSAGE

 EFFETS SECONDAIRES NEVENEFFECTEN SIDE EFFECTS

 CAS OU L’USAGE DU MEDICAMENT DOIT ETRE EVITE OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN VERMEDEN INSTANCES WHEN THE USE OF THE MEDICINE SHOULD BE AVOIDED

 TITULAIRE D’ENREGISTREMENT REGISTRATIEHOUDER REGISTERED TO