global vision & private eye
  map of Brussels surveillance cameras
Bodies zoomed in & out
Geometric Dilution Of Precision (nl) // (fr)

 

Geometric Dilution Of Precision (nl)

  Het verschijnsel van de meetkundige verwatering van de nauwkeurigheid wordt door de specialisten uit de satelliettechnologie opgevolgd. Wanneer de ontvangst van een signaal buiten een bepaalde hoek gebeurt verhoogt de foutenmarge kenmerkend. Zijn meetkundige nauwkeurigheid vermindert. Zoals het woordenboek het stelt bestaat verwatering in het verdunnen in een vloeistof. Hoe ondergaat geometrie een gedaanteverandering in vloeibare toestand? Bij Columbo verwatert de geometrie in een rode bessenregen, bij Paul Edwards is de visuele bewaking een lekkende container. GDOP is een reis langs het vloeibaar worden van scopische stelsels. Het is ook een aanbod van in kaart gebrachte technologieën van het droge oog: een kaart van de bewakingscamera’s in Brussel en een schaal van de waarnemingen op afstand. Het met een waas bedekte scherpe bewakingsoog wekt ficties op.
Maar let op: deze ogen fonkelen niet!
--> top
navigation tips  
on the chart besides, you will find the heads of section of the site:by clicking on their names you access them directly.

Geometric Dilution Of Precision (fr)

 

 

  La dilution géométrique de la précision est un phénomène observé par les spécialistes de la technologie satellitaire. Lorsque la réception d'un signal se fait au-delà d'un certain angle, la marge d'erreurs du satellite s'accroît de manière significative. Sa précision géométrique se dilue. Comme le dit le Larousse, diluer, c'est délayer dans un liquide. Comment donc la géométrie se transforme à l'état liquide?
Chez Columbo, la géométrie se dilue dans une pluie de baies rouges, chez Paul Edwards, la surveillance visuelle est un container qui perce. GDOP est un voyage au fil du devenir-liquide des régimes scopiques. C'est aussi une proposition de cartes des technologies de l'oeil sec: une carte des caméras de surveillance de Bruxelles et une échelle des perceptions à distance.Lorsqu'ils s'embuent, les yeux perçants de la surveillance génèrent des fictions.
Mais prends garde: secs, ces yeux ne scillent pas!
---> top
Navigation mode d'emploi:  
Sur la charte ci-jointe, vous trouverez les titres des sections principales du site.
En cliquant, vous y accédez directement