CODE
Een woord
dat van de ene discipline
de andere binnensluipt.
Dat speelt met begrenzingen.
Informatieve code, genetische code,
strafrechtelijke code, gedragscode, dress code,...

Men zou zijn verschijningen tot in het oneindige kunnen opsommen.
En steeds wanneer men denkt hem eindelijk te vatten,
toont hij zich precies tegengesteld aan hoe men hem dacht te begrijpen.
Men heeft het over code voor data-encryptie en men heeft het over code
wanneer men een genetische sequentie verklaart.
Men doet een beroep op code om een bepaalde uitspraak te verwoorden in de rechtbank
en men verdeelt de vrije code binnen het avontuur van Linux.
Telkens het woord opduikt, wordt de norm of net de afwijking van de norm bevraagd.

Gekoppeld aan de informatica-machine geeft het begrip code de indruk alles te omvatten
en alles te kunnen simuleren. Maar kent men hem zo niet teveel verdienste toe?
Het idee van de code staat centraal binnen het programma van de vijfde editie van Verbindingen,
het Nieuwe Media festival van de vereniging Constant.
De definitie en de geschiedenis van de code maar bovenal
de versmelting van verschillende soorten codes: de genetische code,
de sociale code, de code van de sexuele identiteit...

 


  OPENING
04 /05  
  VIDEO INSTALLATIE 04 - 26 /05  
  PROGRAMMATIE WORKSHOPS    
  _Workshop 1.1 8 - 12 /05  
  _Workshop 1.2 17 - 19 /05  
  _Workshop 2 23 - 25 /05  
  PROJECTIES
05+06 /05  
  CONCERT/VIDEO/PERFORMANCE 25 /05  
  "CALCULATED CINEMA" 16 - 22 /05  
  PRESENTATIE/WORKSHOP 13 /05  
  CONCERTS/SCIENCE/PARTIES 19+25+26 /05  
  MEDIARUIMTE/ VIDEOTHEEK 04-26 /05  
  DISCUSSIE 26 /05  
   
   
   
_top OPENING 04 /05
  Dansaert Centrum 20:00    
  lezing    
  "Alan Turing, The Enigma"  
 
   
 
Andrew Hodges
UK (lecturer at the Wadham College, Oxford University) zal uitgaande van een web van associaties het leven en het werk van Alan Turing, de stichter van de computerwetenschap, illustreren. Alan Turing leefde van 1912 tot 1954 maar zijn ervaringen als wiskundige, filosoof en homo, die openlijk voor zijn geaardheid uitkwam, zijn nu meer betekenisvol dan ooit tevoren. Net zoals Turing het voorzag maken de conceptuele inhouden van geest en machine, communicatie en codes, sexualiteit en maatschappij, wetten en vrijheid op dit moment allemaal ingrijpende veranderingen door.
[_meer...]

__http://www.synth.co.uk/


       
_top

VIDEO INSTALLATIE04 - 26 /05
   
 


Dansaert Centrum
woen-zon 13:00 -19:00

 
  video, color/b/w, 27min, 2000.  
  "I thought I was seeing convicts"  
 


Harun Farocki
, Frankreich/Deutschland
'I Thought I Was Seeing Convicts' confronteert beelden van controleprogrammas in supermarkten met opnames van bewakingsystemen in het gevangenismilieu en combineert ze met fictieve of documentaire filmfragmenten. Deze registraties gebeuren zonder enige menselijke ingreep, maar verlopen volledig automatisch. Computers besturen het toezicht over toegangswegen, wandelgangen en verborgen hoeken. Valt er dan nog een onderscheid te maken tussen controle en bescherming?

__http://www.farocki-film.de/

       
_top PROJECTIES 05+06 /05    
  Dansaert Centrum      
         
 
 
Tijdens het openingsweekend van V/J 5 en het KFDA stelt Constant twee videoprojecties voor. De eerste projectie bestaat uit drie videos waarin fantasierijke technologische verwachtingen geënsceneerd worden. In het kader hiervan zal ook de nieuwe productie van Anouk De Clercq B in premiere worden getoond. Het project l'Expérience Valins van Isabelle Stengers en Vincianne Despret is een tweede speciale voorstelling.
         
  13:00 +17:00     Programma 1
  Anouk De Clercq     Whoosh    
    B, video, 2001, 12 min - Première  
 
Bewegende beelden, samensmelting van muzikale elementen en grafische vormgeving. Een poëtische reflectie over onze gejaagde tijd.
         
  Simon Pummell     Blinded By Light  
    UK, video, 2000, 7 min  
 
Het verhaal van de strijd van een man die leert zien.
 
         
  Craig Baldwin     Spectres of the Spectrum  
    USA, 1999, 16mm, 93 min  
 
'Spectres of the Spectrum' volgt de geschiedenis van de mediatechnologie vanaf haar oorsprong tot in de 21ste eeuw, de eeuw van de 'Nieuwe Elektromagnetische Order' die dreigt de controle over het leven over te nemen

__
http://www.othercinema.com
   
  15:30 Programma 2
  Didier Demorcy
Isabelle Stengers
Vincianne Despret

  Expérience Valins
B, 1999, video, 50 min
 
 
Expérience Valins is een imaginaire psychologische ervaring. Ze speelt in op de grote traditie van het onderzoek naar emoties.
           
  PROGRAMMATIE WORKSHOPS      
             
             
_top Workshop 1.1
Recompile with "_deprecations"
Welke code vandaag?
8 - 12 /05    
  14:00 - 19:00          
  DansaertCentrum          
             
  1.1 Open Forms of Collaboration      
             
 
De technologische praktijk van het programmeren staat steeds in relatie tot het menselijk verlangen. Maar al te vaak bepreken wij ons tot het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van het programmeren en de manier waarop we ons daaraan kunnen aanpassen. Het schrijven van code laat ons echter toe dit gedrag te wijzigen en vragen te stellen: wat willen wij dat de machine doet, wat is ons doel? Om meer complexe creaties te realiseren is het uitdenken van nieuwe samenwerkingsformules en gebruiksvormen noodzakelijk. Dit impliceert ook een overtuigd engagement voor een alternatief begrip van het intellectuele eigendom.
 
           
  08/05 Introductie      
             
 
Een publiek debat met Xavier Le Roy (F) vormt de opening van het atelier. Le Roy is een danser en heeft daarnaast ook een opleiding gevolgd in de moleculaire biologie. Vanuit zijn tweezijdige loopbaan als artiest en wetenschapper stelt hij de notie 'auteur' in vraag. Zijn interesse gaat uit naar de studie van realiseerbare utopieën.
 
           
  08 +09/05 Sounds In the Distance      
             
 
Udo Noll (D) is naar eigen zeggen geen echte programmeur maar eerder een kunstenaar die kan programmeren. Hij deed ervaring op door participatieve artistieke projecten (Equator, Parole, Humbot...) te 'vertalen' vanuit de informatica. Recentelijk heeft hij een technologie uitgedacht waarmee geluiden continu kunnen worden verspreid binnen een netwerk. Met behulp van een minidisc kunnen geluidsfragmenten uit verschillende omgevingen worden opgenomen en worden doorgezonden naar een server die ze vervolgens laat aansluiten op een dynamische database van geluiden.
[_meer...]

__http://www.humbot.org
__http://king.dom.de/equator
__http://king.dom.de/parole/
 
           
  10 +11/05 Peer to Peer    
           
 
Freenet is een netwerk dat is samengesteld uit gedecentraliseerde computers. Zo garandeert het absolute vrijheid en inspraak. Door de encryptie-kwaliteit en de gedecentraliseerde handelingsmogelijkheden vormt Freenet zonder twijfel een waardige opvolger van Napster en Gnutella. Steven Hazel (USA) is muzikant en ontwikkelt codes voor Freenet. Hij zal een demo-versie van Freenet voorstellen en de installatie en praticipatiemogelijkheden ervan toelichten. Vervolgens zal hij een discussie opstarten over de mogelijkheid de geldende gesloten benadering van het intellectuele bezit op te geven in het voordeel van de vrije verspreiding van cultureel materiaal.

__http://freenet.sourceforge.net/
__http://www.oreillynet.com/cs/user/view/wlg/883.fleshmade
           
 
8 +12/05

agency (B)
       
 
12/05
16:00

Loïc Vanderstichelen (B)
     
             
  agency stelt uiteenlopende vragen over hertoeëigingen binnen het schrijven van computercode. Hoe zou het Peer to Peer systeem de wetten van het intellectuele eigendom kunnen beïnvloeden en omvormen? Loïc Vanderstichelen zal het hebben over een problematisch aspect van software-gebruik: de compabiliteit. Hij zal de werking van emulatoren en de problemen die zich kunnen voordoen bij audio-en videocompressie toelichten.

__http://agencydb.grmbl.com/
 
           
  12/05
19:00
Discussie   Kaaitheater-Studio's
             
  Binnen het project Tricoter van Xavier Le Roy (F) zal een ronde tafelgesprekworden georganiseerd. Vraagstukken omtrent auteursrechten, noties over verdeling en realiseerbare utopieën zullen een echo vinden in de activiteiten van kunstenaars zoals Jérôme Bel (F) en juristen zoalsAnnabelle Hagman(F).  
           
_top Workshop 1.2
Recompile with "_deprecations".
17 - 19/05    
             
  1. 2 Interaction programming and scenarios    
             
   
  Doorgaans beperkt interactieve creativiteit zich tot kennis van Photoshop en HTML. Flash, Director zijn instrumenten die door hun visuele werkzaamheid en krachtige programmatie meer complexe toepassingen toelaten.  
             
  17 +18/05   Director    
  Lia (Au) . grafisch programmeur, gespecialiseerd in Lingo.    
             
  Ze is mede-oprichter van de artistieke server hell.com en heeft meegewerkt aan de japanse versie van de CD-ROM GASBOOK. Haar CD-ROMs zijn uitgegeven ter gelegenheid van verschillende festivals (Viper, Transmediale, World Wide Video Festival Rotterdam,...). Lia zal een praktische inleiding geven op het schrijven van scripts in Lingo voor Director.

__http://www.silverserver.co.at/lia

__http://www.re-move.org
__http://www.turux.org
 
           
  19/05   Flash    
  Corrine Petrus (NL) woont en werkt in Rotterdam. Ze is informatica-programmeur  
             
  Momenteel leidt ze Webdiva, een consultatiebureau voor informatica. Gedurende verschillende jaren heeft ze vormingscursussen voor Flash gegeven en een helpdesk ingericht. Ze zal een voorstelling geven van geavanceerde scripts voor Flash.

__http://www.webdiva.nl.
__http://www.tech-women.nl/Bulletin/cyberfeminists.htm
 
             
           
_top Workshop 2
Performance in integrated
live and media formats
23 - 25 /05    
 
Halles de Schaerbeek
       
           
  Dr Lizbeth Goodman Director of The Institute For New Media Performance Research and head of the Department of Theatre and Performance Studies(UK)    
  Vesna Milanovic Researcher, School of Performing Arts University of Surrey (UK)    
           
   
  The Extended Body Project is een prototypisch platform voor afstandsonderwijs. Het maakt de verspreiding van multimediale performances en colleges binnen onderlinge verbonden sites en 'klaslokalen', zowel in de reële ruimte als online, mogelijk.Het doel van dit project is een verkenning van de verhouding van performance tot de nieuwe media: geslachtspolitiek, etniciteit en lichaamspolitiek en de politiek van het transformeren van artistieke praktijken. Er wordt daarnaast getracht een bewustzijn te ontwikkelen van de theatrale en de fysische vocabularia van performances waarin gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën en hoe deze terzelfdertijd op kritisch en theoretisch niveau werkzaam zijn.
[__meer...]

__http://www.surrey.ac.uk/EBP/
 
 
PORT: Performance Online in Real-Time
PORT: een online performance in real-time. Het PORT-systeem visualiseert computergestuurde silhouetten van lichamen in beweging in combinatie met opnamen die op directe wijze door de camera worden geregistreerd of reeds voorafgaandelijk werden vastgelegd. De wijzigingen die door deze ingrepen optreden binnen het beeld, of slechts binnen een deel van het beeld, kunnen worden aangewend als de parameters die de werking van het systeem controleren.
[__meer...]

__http://www.surrey.ac.uk/~dap2vm/image.html

 
           
    23/05   17:00 - 20:00    
             
  Introductory talk about gender, sexuality and technology: being in the system and breaking free from it, etc. Brief presentation of 4 software packages for exbod (tk3, viewhear, ivisit and boardpower) and two derivative packages (port and vip).  
           
    24/05   14:00 - 19:00    
           
  A mock tutorial/performance session with colleagues in Amsterdam, London, Phoenix, Vancouver and New york.  
           
           
    25/05   14:00 - 19:00    
           
  Performance Online in Real-Time: tutorial      
         
  +   19:00    
 
A live link up to a theatre stage in London for a puppet show. Wrap-up discussion and plenary with TerreThaemlitz USA/JP
__http://www.comatonse.com/thaemlitz/
 
         
_top CONCERT/VIDEO/PERFORMANCE 25 /05    
           
  "Interstices"        
  Halles de Schaerbeek
300 Bef
     
         
    Spoken words   19:00  
         
    Concert   20:30  
         
 

Terre Thaemlitz (usa/jp)
     
           
  Terre Thaemlitz presenteert zijn nieuwste elektro-akoestische project, "Interstices" (wat zoveel wil zeggen als: "kleine ruimten of breuken tussen objecten"), als een album dat ogenschijnlijk handelt over processen Thaemlitz's aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar het aanwenden van 'nauwe' geluiden en compositorische processen als metaforen voor de culturele processen die zich afspelen tussen de dominante binariteit van de sexualiteit en tussen geslacht en etniciteit. De composities in "Interstices" voeren onderwerpen op als geslachtsoverschrijding (waarmee ook intersexualiteit en transsexualiteit wordt omvat), homofiele pansexualiteit,identiteitsmechanismes, en de essentiële gevaren van de 'homecoming' fantasie.. De bijhorende tekst spitst zich toe op twee processen in het bijzonder, die 'framing' en 'systolic composition' worden genoemd.Thaemlitz kaart ook de frustraties aan die de kop opsteken bij de ontwikkeling van een audio-discours. De commerciële markt dringt immers herhaaldelijk aan op 'rechtmatige' sampling en beroept zich hierbij op de argumentatie dat muzikanten samples zouden kunnen gebruiken zoals schrijvers andere auteurs citeren in voetnoot. Deze discussie komt voort vanuit de kritische en glamoureuze kijk die Thaemlitz op zijn eigen activiteiten als producer van Comatonse Recordings volhoudt.
[_meer...]

__http://www.comatonse.com/listening/interstices.html


_top EXPERIMENTELE CINEMA   16 - 22/05    
           
  CALCULATED CINEMA        
             
    Voorstellingen   16 + 17/05 20:15  
        18 _ 22/05 22:15  
  Filmmuseum
02 507 83 70
(60-90 BeF - 120 pl)

       
             
 
 
Deze cyclus van zeven uiteenlopende programmas neemt de oorsprong van de relaties tussen computers, of de electronica in het algemeen, en de experimentele film onder de loep. Deze exploratie neemt haar aanvang in de eerste maar zeker niet de enige plaats met het onderzoek naar de nieuwe mogelijkheden van animatie, en de voorzetting van de moderne traditie van een artistieke benadering die de beweging, het licht en de samenvloeiing van muziek en beelden centraal stelt. Binnen deze geschiedenis doorkruisen ook andere referenties elkaar. Hierdoor wordt een ruimer perspectief aangereikt dat zich uitstrekt vanaf de initiële avantgarde tot de meest recente projecten, van afbeeldingen gebaseerd op de binaire geometrie tot een verscheidenheid aan arithmetische structuren die berusten op het fotogram en op andere principes van systematische compositie. De combinatie van verschillende technieken, periodes en esthetische keuzes, en van beelden met een uiteenlopende oorsprong, toont de relaties en de contrasten aan binnen het werk van kunstenaars-cineasten zoals Oskar Fischinger, Mary Ellen Bute, John en James Whitney, Jordan Belson, Peter Kubelka, Werner Nekes, Larry Cuba, Robert Darroll en Joost Rekveld. Het gaat dus niet enkel over een duik in de archeologie van synthetische beelden en de onvermijdelijke integratie van digitale technieken binnen het audiovisuele veld en de actuele multimedia, maar ook over de presentatie van een referentieel geheel van experimentele filmprojecten die ook in de hedendaagse context nog van groot belang zijn. Daarnaast wordt een vectoriële, linaire perceptie van de technische evolutie voorgesteld. (E. B).
  [__meer...]          
             
 
16/05 20:15
         
    Voorstelling van het programma van Calculated Cinema door Eugeni Bonet (SP), auteur, videomaker, professor van de Faculteit voor Schone Kunsten van Universiteit van Barcelona.  
       
  16 /05 20:15
17 /05 20:15
18 /05 22:15
19 /05 22:15
20 /05 22:15
21 /05 22:15
22 /05 22:15

_-details: Notions of Calculus
_-details: Elements of Image
_-details: Geometry and Oscillographs
_-details: Arithmetic of Frame and Bit
_-details: Lumigraphy, Chromophony and Abstronica
_-details: Machine-Language: Permutations
_-details: Cosmic Arabesque

[_details van het hele Calculated Cinema programma...]

 
     
_top PRESENTATIE/WORKSHOP 13 /05    
  Dansaert Centrum
14:00 - 19:00
         
   
  Ira Marom  
  Ira Marom (Is/D) is de oprichter van het 'Modern Museum of Transient Art' te Keulen (een museum voor fictieve kunst die reflecteert over de manipulatieve impact van informatietechnologieën op de identiteit). Sinds 1998 werkt Marom aan de Clay Media-technologie. Deze bestaat erin internet-archieven naar een drager van klei om te zetten. Zijn werk heeft geleid tot het ontwerp van het pavilioen BMZ/EXPO 000/Global House voor de wereldtentoonstelling van Hannover.  
     
_top CONCERTS/SCIENCE/PARTIES 19+25+26 /05  
  Halles de Schaerbeek 300 Bef
20 :30
       
             
  Capture
Eindfeest
         
             
   
 
Dit jaar hebben kunstenFESTIVALdesArts en Constant de Halles de Schaerbeek gekozen als experimentele feestruimte. Drie nachten, drie feestlaboratoria.
 
             
  19/05 Speelse fysica en mentale vibraties    
             
  performances Object
Ultraphonist
Geographique
Thomas Köner
Foton, B
Foton, B
B
G
     
  djs Vainqueur
Lem
Trep
Chain Reaction, G
Heroika, B
Pneu, B
     
             
  25/05 Gender-détournement en verwarring van de zintuigen  
    Terre Thaemlitz Comatonse USA + Jp      
    19:00 Spoken words      
    20:30 Concert      
             
  26/05

Auditief ecosysteem en gelaagde multiplex

   
             
  performances Weshm
Köhn
Chazam
Grand Magasin
Negative Entropy
B + Ned
B
F
F
B + UK
     
             
  installations Michael Prime
Zélie
UK
F
     
   
       
  djs Yvette Klein
Jacqueline Klein
Riley Reinhold / Triple R
Nurse
Traum, G
Traum, G
Kompakt, Traum, G

Pneu, B
     
           
_top MEDIARUIMTE/
VIDEOTHEEK
04-26 /05    
             
  Dansaert Centrum
woe-zon
13:00 - 19:00
         
             
  In deze open multidisciplinaire ruimte kan het publiek gratis een breed aanbod aan internetsites, videos, cd-roms, beta-programmas, freeware en try-outs raadplegen. Er zal ook de mogelijkheid zijn deel te nemen aan alle conferenties, ateliers, debatten en projecties die binnen het programma worden aangeboden.  
             
 
Videotheek
         
 
De populaire film en haar visie op de code/Science fiction, horror et spanning/De code als visueel element en als dramatisch ingrediënt/Men tracht de code te verbergen, wisselt haar uit, ontmaskert of steelt haar/Bron van chantage en inzet van het spel, ze is het wapen van de ingewijden/Ludiek instrument of attribuut van de macht, het is de toegangweg/Maar er bestaan nog steeds regels om het spel te spelen/Wie zal zal zich eraan onderwepen en wie zal ze afwijzen?

 
_top DISCUSSIE 26 /05    
             
  Dansaert Centrum
16 :00 -18 :00
         
       
  Mediaruimte voor Brussel: consultatie, werkruimte en educatie    
 
Ronde tafelgesprek over de nood aan een publieke ruimte voor digitale media in Brussel. Hoe, waar, voor wie en met wie; een open dialoog tussen enkele binnen- en buitenlandse gastsprekers en enkele vertegenwoordigers van nieuwe mediaprojecten, kunstenaars, biblio- en mediatheken, scholen, jeugdhuizen, volwassenenvorming enz. Als we digitale media beschouwen als media om zelf te creëren en uit te wisselen, dan moet zo'n ruimte niet alleen intelligente consultering bieden van werken op video, cd-rom en internet, maar is er ook nood aan educatie via workshops en aan ontmoetingsmogelijkheden tussen verschillende actoren uit de socio-culturele, artistieke en universitaire wereld. Niet alleen een fysieke plek maar ook een platform- website kan tegemoet komen aan die nood aan informatie, ontmoeting en educatie.